ปิดปรับปรุง เพิ่มสินค้าค่ะ 
จะเปิดอีกครั้ง ประมาณปลายเดือนสค.นะคะ